Projektni tim

Maja Tolo
Sem učiteljica razrednega pouka, poučujem 4. razred. Zanima me mednarodno sodelovanje, likovno ustvarjanje ter učenje tujih jezikov. I’m a primary school teacher; I teach 4th class/grade. I’m interested in international cooperation, creative/art work and learning foreign languages.
Urša Kavar
Subjects: Primary School Subjects
Languages: – EN – ES – HR – SK – SL –

 

 

Alja Štendler
Subjects: Cross Curricular,Geography,History
Languages: – EN – SL –
Na OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica poučujem angleščino že 17. leto na predmetni, pa tudi na razredni stopnji. Sodelujem v različnih projektih, tako v okviru jezikovniih kot tudi nejezikovnih področij. Za svoje delo se vključujem v različne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja.

Anita Hrovat
Sem profesorica razrednega pouka. Na OŠ A. T. Linharta poučujem že 29 leto. Od leta 2002 pa sem pomočnica oz. namestnica ravnateljice in učiteljica slovenščine v 6. razredu. Zanima  me mednarodno sodelovanje in življenje in delo v šolah Evropske unije.

 

Nataša Zonik
Subjects: Cross Curricular,Informatics / ICT,Primary School Subjects
Languages: – DE – EN – SK –